KONGREYE DAVET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Yıllık Kongre E-poster Sunumları İçin Lütfen Burayı Tıklayınız

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Toraks Derneği’nin 12. Yıllık Kongresi, 8 - 12 Nisan 2009 tarihleri arasında, Antalya - Kemer Sungate Port Royal Oteli’nde gerçekleştirilecektir.

Bilimsel ve mesleki kongreler, sadece mevcut bilginin aktarıldığı değil, üretilen yeni ve özgün bilginin tartışıldığı ve geliştirildiği zeminler olmalıdır.

Böylece kongreler sonrasında, tartışılan ve değerlendirilen yeni bilgiler ulusal, bölgesel ve uluslararası ölçeklerde yeni uygulama alanları bulacaktır.

Türkiye’nin ve özellikle akciğer sağlığı ile ilgili alanın bilgi üreten yeteneği ve potansiyeli de artık bu zemini kurabilecek güçtedir.

Türk Toraks Derneği’nin 12. Yıllık Kongre Komitesi, kongre programını bu bilinçle organize etmektedir. Hazırlanan kongre programı, klinik uygulamalar, klinik ve temel araştırmalar ile ilgili en son ve en önemli gelişmeleri aktaracak, bir yandan da ülkemizde ve bölgemizde yapılan çok sayıda araştırmanın en rahat ortamda sunulduğu ve detaylarıyla tartışılabileceği bildiri sunu oturumlarına sahip olacaktır; daha çok bildiri sunusu, daha çok araştırma, daha çok bilgi üretimi.

Kongre, Türk Tabipleri Birliği tarafından "Sürekli Tıp Eğitimi" aktivitesi olarak kredilendirilmektedir. Ayrıca, kongre Avrupa Göğüs Hastalıkları Akreditasyon Kurulu (EBAP) tarafından akredite edilecek, böylece kongre katılımcıları uluslararası geçerliliği olan CME Kredisi de alacaklardır.

Lütfen ajandalarınıza 12. Yıllık Kongre’nin tarihini kayıt edin. Katılımınızla bilimsel ve mesleki içeriğinin yanı sıra sosyal aktiviteleri ile de mükemmel bir kongreyi birlikte gerçekleştirelim.

Antalya’da görüşmek dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Füsun Yıldız

Kongre Başkanı

Bilun Gemicioğlu

Kongre Bilimsel Komite BaşkanıA. Berna Dursun

Kongre SekreteriMuzaffer Metintaş

Türk Toraks Derneği Başkanı